EIGHT

ตราสินค้า : EIGHT หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ประแจหกเหลี่ยม สั้นสีขาว ชุด

EI-0903001

MODEL ITEM NO.ขนาดราคา/ชุด
EI-0903001RS-88 ตัว 1.5-8mm625
EI-0903002RS-8Z8 ตัว 1/16"-5/16"625
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723