EIGHT

ตราสินค้า : EIGHT หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ประแจหกเหลี่ยม สั้นสีขาว

L-Short 1.5 mm.

MODEL ขนาด (MM)ขนาด (Inch)ราคา/โหล
L-Short 1.5 mm.1.5465
L-Short 2.0 mm.2530
L-Short 2.5 mm.2.5600
L-Short 3.0 mm.3665
L-Short 4.0 mm.4850
L-Short 5.0 mm.5960
L-Short 6.0 mm.61,265
L-Short 8.0 mm.81,545
L-Short 10 mm.102,225
L-Short 12 mm.123,360
L-Short 14 mm.144,265
L-Short 1/161/16465
L-Short 5/645/64530
L-Short 3/323/32600
L-Short 1/81/8665
L-Short 5/325/32850
L-Short 3/163/16960
L-Short 1/41/41,265
L-Short 5/165/161,545
L-Short 3/83/82,225
L-Short 1/21/23,360
L-Short 9/169/164,265
L-Short 7/327/321,100
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723