HARRIS

ตราสินค้า : HARRIS หมวดสินค้า : E WELDING / ELECTRIC เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ชุดกันไฟย้อน

Flash Back / Check Valve

88-6CVTR

188GGR

1882L

1882Rข้อมูลสินค้า
MODEL รายละเอียด
88-6CVTRกันแก็สย้อนต่อด้าม O2
88-6CVTLกันแก็สย้อนต่อด้าม AC,LPG
188GGRกันแก็สย้อนต่อด้ามรุ่น 801 O2,N2,N2O,AR,He,CO2
188GGLกันแก็สย้อนต่อด้ามรุ่น 801 AC,LPG,He
1882Lกันแก็สย้อนสำหรับเกจ์ AC,LPG,He (ใหญ่)
1882Rกันแก็สย้อนสำหรับเกจ์ O2,N2,N2O,AR,He,CO2 (ใหญ่)
188Lกันแก็สย้อนสำหรับเกจ์ AC,LPG,He (เล็ก)
188Rกันแก็สย้อนสำหรับเกจ์ O2,N2,N2O,AR,He,CO2 (เล็ก)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723