HARRIS

ตราสินค้า : HARRIS หมวดสินค้า : E WELDING / ELECTRIC เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องปรับแรงดันแก๊สแบบพิเศษ ( Specialty Regulators )

847-1,5-ACข้อมูลสินค้า
MODEL แก๊สอัตราการจ่ายแก๊ส บาร์(kPa)แรงดันในท่ออัตราการไหล (ลบ.เมตร/ชม)
847-1,5-ACอเซททีลีน1.5 (150)1.5 (150)16
847-4-LPโปรเพน4 (400)5 (500)32
847-4-OXอ๊อกซิเจน4 (400)5 (500)97
847-10-OXอ๊อกซิเจน10 (100)15 (1500)107
847-15-OXอ๊อกซิเจน15 (1500)15 (1500)112
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723