HARRIS

ตราสินค้า : HARRIS หมวดสินค้า : E WELDING / ELECTRIC เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ก้านต่อด้ามเผา

Tip Tubes

2393-1Fข้อมูลสินค้า
MODEL ยาวรายละเอียด
2393-1Fก้าน 36"ก้านต่อด้ามเผา ใช้ข้อต่อ 2357-3 และหัวเผา 2290 เเผงเผา RBP-43
2393-2Fก้าน 28"ก้านต่อด้ามเผา ใช้ข้อต่อ 2357-3 และหัวเผา 2290 เเผงเผา RBP-43
2393-3Fก้าน 15"ก้านต่อด้ามเผา ใช้ข้อต่อ 2357-3 และหัวเผา 2290 เเผงเผา RBP-43
2393-4Fก้าน 10.5"ก้านต่อด้ามเผา ใช้ข้อต่อ 2357-3 และหัวเผา 2290 เเผงเผา RBP-43
2393-18Fก้าน 18"ก้านต่อด้ามเผา ใช้ข้อต่อ 2357-3 และหัวเผา 2290 เเผงเผา RBP-43
2393-20Fก้าน 20"ก้านต่อด้ามเผา ใช้ข้อต่อ 2357-3 และหัวเผา 2290 เเผงเผา RBP-43
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723