KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ค้อนยูรีเทน,ค้อนหัวกลม

KI-8501001ข้อมูลสินค้า

-KI-840 ค้อนยูรีเทน (ไร้เงาสะท้อน)
-KI-850 ค้อนหัวกลมMODEL SIZE (MM)Price
KI-840100135680
KI-840100245780
KI-840100350920
KI-85010011/2LB300
KI-85010021LB350
KI-85010031.1/2LB460
KI-85010042LB520
KI-85010053LB1,000
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723