KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ข้อต่อ,ข้อต่ออ่อน,ข้ออ่อนบ๊อกซ์

ด้ามบ๊อก

ด้ามเลื่อน

ข้อต่อบ๊อกขาว

ข้อต่ออ่อน

ข้ออ่อนบ๊อก

ข้อลดสีขาว

ด้ามบ๊อกตัวแอล

ด้ามควง

MODEL รหัสสินค้าNo.ขนาดราคา
ด้ามบ๊อกKI-17010012452-05F1/4"x5"210
ด้ามบ๊อก KI-17010023452-08F3/8"x8"335
ด้ามบ๊อก KI-17010033452-10F3/8"x10"350
ด้ามบ๊อก KI-17010044452-15F1/2"x15"610
ด้ามบ๊อก KI-17010054452-18F1/2"x18"750
ด้ามบ๊อก KI-17010066452-18F3/4"x18"1,500
ด้ามเลื่อนKI-19010012571-451/4"x4.1/2"110
ด้ามเลื่อน KI-19010023571-083/8"x8"185
ด้ามเลื่อน KI-19010034573-101/2"x10"325
ด้ามเลื่อน KI-4572-124572-121/2"x12"225
ด้ามเลื่อน KI-19010056572-203/4"x20"825
ด้ามเลื่อน KI-19010068572-251"x25"2,750
ข้อต่อบ๊อกขาวKI-21010012221-021/4"x2"60
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010022221-041/4"x4"82
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010032221-061/4"x6"100
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010043221-033/8"x3"82
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010053221-063/8"x6"125
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010063221-103/8"x10"150
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010074251-031/2"x3"143
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010084251-051/2"x5"175
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010094251-061/2"x6"185
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010104251-101/2"x10"225
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010116251-043/4"x4"375
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010126251-083/4"x8"510
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010136251-163/4"x16"1,000
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010148251-081"x8"1,060
ข้อต่อบ๊อกขาว KI-21010158251-161"x16"1,560
ข้อต่ออ่อนKI-22010013223-033/8"x3"112
ข้อต่ออ่อน KI-22010023223-063/8"x6"175
ข้อต่ออ่อน KI-22010033223-103/8"x10"225
ข้อต่ออ่อน KI-22010044223-021/2"x2"200
ข้อต่ออ่อน KI-22010054223-051/2"x5"225
ข้อต่ออ่อน KI-22010064223-101/2"x10"340
ข้ออ่อนบ๊อกKI-230100127921/4"135
ข้ออ่อนบ๊อก KI-230100237923/8"180
ข้ออ่อนบ๊อก KI-23010347911/2"225
ข้ออ่อนบ๊อก KI-230100467913/4"900
ข้อลดสีขาวKI-240100138123/8"Fx1/4"M90
ข้อลดสีขาว KI-240100248131/2"Fx3/8"M137
ข้อลดสีขาว KI-240100368143/4"Fx1/2"M260
ข้อลดสีขาว KI-240100488161"Fx3/4"M385
ข้อเพิ่มสีขาวKI-250100128131/4"Fx3/8"M90
ข้อเพิ่มสีขาว KI-250100238143/8"Fx1/2"M135
ข้อเพิ่มสีขาว KI-250100348161/2"Fx3/4"M260
ข้อเพิ่มสีขาว KI-250100468183/4"Fx1"M385
ด้ามบ๊อกตัวแอลKI-26010014583-121/2"x12.1/2"350
ด้ามบ๊อกตัวแอล KI-26010026581-183/4"x18"750
ด้ามควงKI-28010014311-16F1/2"x16"468
ด้ามต่อบ๊อกKI-27010014121-11G1/2"x11.1/2"500
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723