KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ด้ามฟรี

2769-55F

2725-55F

2761-55F

2789-06F

4725-12B

4755-10G

4762-10FD

MODEL SIZE Total Length (MM)Total Length (inch)Weight
2769-55F1/41405.1/2169
3769-08F3/82008358
4769-10F1/225010635
6779-20F3/4500202349
8779-32F1800324400
2725-55F1/41405.1/2-
4725-12F1/230012642
2761-55F1/41405.1/2169
3761-08F3/82008358
4761-10F1/225010635
2789-06F1/41506140
3789-11F3/828011480
4789-12F1/230012735
4725-12B1/230012644
4755-10G1/225010570
4762-10FD1/225010265
4762-10PD1/225010590
4762-10GD1/225010563
4762-15FD1/237515711
4762-15PD1/237515750
4762-15GD1/237515728
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723