KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ดอกไขควงตอก

Hammer Screwdriver Bit

183602P

183609S

MODEL Size(mm.)Price
183602P(+)2x3623
183603P(+)3x3623
183609S(-)9x3623
183611S(-)11x3624
188002P(+)2x8036
188003P(+)3x8036
188008S(-)8x8036
188010S(-)10x8045
181202P(+)2x12552
181203P(+)3x12552
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723