3M

ตราสินค้า : 3M หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

3M DISH WASHING LIQUID

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น กลิ่นอ่อนละมุน ขนาด 3.8 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น สูตรมะนาว ขนาด 800 มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น สูตรมะนาว ขนาด 3.8 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น สูตรมะนาว ขนาด 550 มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น สูตรมะนาว ขนาด 500 มิลลิลิตร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723