MITSUBISHI

ตราสินค้า : MITSUBISHI หมวดสินค้า : H BLOWER / INDUSTRY FAN / PUMP

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม CSP

CSP-255Sข้อมูลสินค้า

การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
-งานภาคเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงปลา,บ่อเลี้ยงกุ้ง,ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และการใช้งาน ในสวน,ไร่,นา
-งานการก่อสร้าง สามารถดูดน้ำปนกรวด,ปนทราย,ปนโคลน และเลน
-งานการระบายน้ำเสียในบ่อบำบัด และบ่อสิ่งปฏิกูลต่างๆ
-งานสูบของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น น้ำปลา,น้ำยาง,น้ำข้าว,น้ำแป้ง
-ใช้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60  ํCMODEL ท่อส่งกำลังมอเตอร์ แรงม้าระบบไฟฟ้า เฟส Normal Rate/Head Normal Rate/ปริมาณน้ำMaximum Rate/HeadMaximum Rate/ปริมาณน้ำน้ำหนัก
CSP-255S40 mm (1 1/2")0.25 kW1/3 Hp220V1 Phase3.8 m160 l/min7.3 m190 l/min20 kg
CSP-405S50 mm (2")0.40 kW1/2 Hp220V1 Phase5.3 m180 l/min9.2 m255 l/min20 kg
CSP-755S80 mm (3")0.75 kW1 Hp220V1 Phase6.8 m300 l/min12.3 m550 l/min30 kg
CSP-755T80 mm (3")0.75 kW1 Hp380V3 Phase6.8 m300 l/min12.3 m550 l/min30 kg
CSP1505T80 mm (3")1.5 kW2 Hp380V3 Phase8.1 m350 l/min14 m635 l/min30 kg
CSP-255SA40 mm (1 1/2")0.25 kW1/3 Hp220V1 Phase7.3 m160 l/min7.3 m190 l/min20 kg
CSP-405SA50 mm (2")0.40 kW1/2 Hp220V1 Phase9.2 m180 l/min9.2 m 255 l/min20 kg
CSP-755SA80 mm (3")0.75 kW1 Hp220V 1 Phase12.3 m300 l/min12.3 m550 l/min30 kg
CSP-755TA80 mm (3")0.75 kW1 Hp380V3 Phase12.3 m300 l/min12.3 m550 l/min30 kg
CSP1505TA80 mm (3")1.5 kW2 HP380V3 Phase14 m350 l/min14 m635 l/min30 kg
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723