WAGENER

ตราสินค้า : WAGENER หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ประแจปากตายฆ้อนตี

Open Jaw Slugging Wrench

W2502401

MODEL MML mma mmb mmt mmน้ำหนัก (กรัม)Price
W250240124178155613390815.-
W250270127178155613370875.-
W250300130189166313.5455940.-
W250320132189166313.54401,000.-
W250360136210187514.57001,125.-
W250410141230198515.510001,500.-
W25046014625020971612001,800.-
W25050015027221.51061715802,250.-
W2505501552992311517.520402,600.-
W250600160315251271926002,875.-
W250650165330271372030203,500.-
W250700170370291482140104,000.
W250750175380291582144005,000.-
W250800180400321702354505,880.-
W250850185400321702352156,400.-
W250900190445371902788558,500.-
W250950195445371902785609,100.-
W251000110048544215321196011,850.-
W251050110548544215321161018,800.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723