EIGHT

ตราสินค้า : EIGHT หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ประแจหกเหลี่ยมและไขควง แบบตลับ

EI-2901001

MODEL ขนาดราคา/ชุด
EI-29010017 ตัว No.NHP-1 หกเหลี่ยม 2.5 3 4 5 6 หัวแฉก No.1 No.2505
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723