KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

ดอกสว่าน Step Dill 3 ตัว/ชุด (HSS M2)

KE-9602001

MODEL ITEM NO.รายละเอียดราคา/ชุด
KE-9602001HXKV01033ตัว/ชุด2,400
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723