KEIBA

ตราสินค้า : KEIBA หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

ลูกกลิ้งลาย ลายขวา

KE-2903001

MODEL Size.ราคา/ลูก
KE-2903001NO.16R210
KE-2903002NO.18R210
KE-2903003NO.20R210
KE-2903004NO.22R210
KE-2903005NO.24R210
KE-2903006NO.30R210
KE-2903007NO.32R210
KE-2903008NO.40R210
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723