GILBOW

ตราสินค้า : GILBOW หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

กรรไกรตัดแผ่นโลหะสำหรับงานหนัก

TG69

MODEL DescriptionLengthBladeราคา
TG67กรรไกรตัดแผ่นโลหะสำหรับงานหนัก 11"11" (275mm)ตัดขวา1,420
TG69กรรไกรตัดแผ่นโลหะสำหรับงานหนัก 11"11" (275mm)ตัดซ้าย1,270
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723