3M

ตราสินค้า : 3M หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

กระดาษทรายม้วน

Abrasive Roll

3M 251U กระดาษทรายม้วน เบอร์ 100 ขนาด 12 นิ้ว X 50 เมตร

3M 251U กระดาษทรายม้วน เบอร์ 120 ขนาด 12 นิ้ว X 50 เมตร

3M 251U กระดาษทรายม้วน เบอร์ 60 ขนาด 12 นิ้ว X 50 เมตร

3M 251U กระดาษทรายม้วน เบอร์ 80 ขนาด 12 นิ้ว X 50 เมตร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723