BANDO

ตราสินค้า : BANDO หมวดสินค้า : D HOSE ท่อและสาย

V-BELT

BANDO V-BELT

ร่อง Aข้อมูลสินค้า

สายพาน BANDO V-Belt  มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน
เช่น M, A, B, C, DMODEL Size CodeSize CodeSize CodeSize CodeSize CodeSize CodeSize Code
ร่อง A20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3536, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5051, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 6566, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8081, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 9596, 97, 98 , 105, 110, 112, 120, 128, 136, 144, 158, 173, 180
ร่อง B25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4041, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 5556, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7071, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 8586, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 103105, 108, 111, 112, 120, 124, 128, 133, 136, 144, 158, 162, 173,180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 315
ร่อง C51, 60, 68, 75, 81, 85, 90, 96, 105, 109, 112, 115, 120, 128136, 144, 150, 158, 162, 173, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270285, 300, 315, 330, 345, 360, 390, 420, 450, 480
ร่อง D120, 128, 144, 158, 162, 173, 180, 195, 210, 225, 240255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 390, 420, 450, 480
ร่อง E180, 195, 210, 240, 270, 300,360, 390, 420, 480, 540, 600
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723