RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ฟันต๊าปเกลียวสลัก รุ่นอัลลอยเกลียวขวา

*47985

MODEL รหัสทดแทนเกลียวขนาดท่อราคา
*4798548215UNC1/415,130.-
*4799048220UNC5/16"-18 TPI15,130.-
*4800048230UNC7/16"-14 TPI15,130.-
*4801048240UNC9/16"-12 TPI15,130.-
*4803048265UNC1"-8 TPI15,130.-
*4803548270UNC1.1/8"-7 TPI15,130.-
*4804048275UNC1.1/4"-7 TPI15,130.-
*4804548280UNC1.3/8"-6 TPI15,130.-
*4805048285UNC1.1/2"-6 TPI15,130.-
*4805548290UNC1.1/3"-5 TPI15,130.-
*4806067885UNC2"-4.1/2TPI15,130.-
*67805BSW5/16"-18 TPI29,160.-
*6781567905BSW7/16"-14 TPI29,160.-
*67825BSW9/16"-12 TPI16,200.-
*67855BSW1.1/4"-7 TPI16,200.-
*67860BSW1.3/8"-6 TPI16,200.-
*67865BSW1.1/2"-6 PTPI16,200.-
*67870BSW1.3/4"-5 PTI16,200.-
*67875BSW2"-4.1/2" TPI16,200.-
*4806548295UNF1/4"-28 TPI15,130.-
*4807048300UNF5/16"-18 TPI15,130.-
*4807548305UNF3/8"-24 TPI15,130.-
*4808048310UNF7/16"-20 TPI15,130.-
*4808548315UNF1/2"-20 TPI15,130.-
*4809048320UNF9/16"-18 TPI15,130.-
*4809548325UNF5/8"-18 TPI15,130.-
*4810048330UNF3/4"-16 TPI15,130.-
*4810548335UNF7/8"-14 TPI15,130.-
*4811048340UNF1"-14NS TPI15,130.-
*4814548375UNF1"-12 TPI15,130.-
*4811548345UNF1.1/8"-12 TPI15,130.-
*4812048350UNF1.1/4"-12 TPI15,130.-
*4812548355UNF1.3/8"-12 TPI15,130.-
*4813048360UNF1.1/2"-12 TPI15,130.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723