RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ฟันต๊าปเกลียวแป๊ป รุ่นไฮสปิดเกลียวขวา

47755

MODEL เกลียวขนาดท่อราคา
47755NPT1/8"-27 TPI11,960.-
47760NPT1/4"-3/8"- 18 TPI11,960.-
47765NPT1/2"-3/4"-14 TPI11,960.-
47770NPT1"-2"-11.1/2" TPI11,960.-
47845NPSM1/8"-27 TPI13,810.-
47850NPSM1/4"-3/8"-18 TPI13,810.-
47855NPSM1/2"-3/4"-14 TPI13,810.-
47860NPSM1"-2"-11.1/2" TPI13,810.-
66750BSPT1/8"-28 TPI13,500.-
66755BSPT1/4"-3/8"-19 TPI13,500.-
66760BSPT1/2"-3/4"-14 TPI13,500.-
66765BSPT1"-2"-11" TPI13,500.-
66795BSPP1/8"-28 TPI13,500.-
66800BSPP1/4"-3/8"-19 TPI13,500.-
66805BSPP1/2"-3/4"-14 TPI13,500.-
66810BSPP1"-2"-11" TPI13,500.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723