RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ฟันต๊าป RIDGID

65R-C & 65-TC

MODEL รหัสสินค้ารายละเอียดเกลียวขนาดท่อราคา
65R-C & 65-TC38100ไฮสปีดเกลียวขวาNPT1"-2",11.1/2 TPI5,570.-
65R -C & 65-TC38105ไฮสปีดสำหรับเหล็กNPT1"-2",11.1/2 TPI6,430.-
65R - C & 65-TC38110ไฮสปีดสำหรับเหล็กหล่อเกลียวขวาNPT1"-2",11.1/2 TPI7,480.-
65R - C & 65 -TC66450ไฮสปีดเกลียวขวาBSPT1"-2",11 TPI5,680.-
4PJ38220ไฮสปีดเกลียวขวาNPT2.1/2"-8 TPI22,880.-
4PJ 38225ไฮสปีดเกลียวขวาNPT3"-8TPI22,880.-
4PJ 38230ไฮสปีดเกลียวขวาNPT3.1/2"-8 TPI22,880.-
4PJ 38235ไฮสปีดเกลียวขวาNPT4"-8 TPI22,880.-
4PJ 66535ไฮสปีดเกลียวขวาBSPT2.2/122,880.-
4PJ 66540ไฮสปีดเกลียวขวาBSPT3"-11 TPI22,880.-
4PJ 66550ไฮสปีดเกลียวขวาBSPT4"-11 TPI23,530.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723