HARRIS

ตราสินค้า : HARRIS หมวดสินค้า : E WELDING / ELECTRIC เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ด้ามมือถือ

Handle

19-6

50-9ข้อมูลสินค้า
MODEL ชนิดรายละเอียด
19-6เล็กด้ามมือถือ
143-2ทองเหลืองด้ามมือถือ
50-9ACETYLENEด้ามมือถือ สำหรับชุด AUTO
50-10BUTANEด้ามมือถือ สำหรับชุด AUTO
2000ด้ามมือถือ (Welding handle)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723