YAWATA

ตราสินค้า : YAWATA หมวดสินค้า : E WELDING / ELECTRIC เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ลวดเชื่อม L-55

Welding Electrode L-55

L-55 5.0ข้อมูลสินค้า
MODEL Size Length
L-55 2.62.6mm300
L-55 3.23.2mm350
L-55 4.04.0mm400
L-55 5.05.0mm450
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723