KOBELCO

ตราสินค้า : KOBELCO หมวดสินค้า : E WELDING / ELECTRIC เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ลวดเชื่อม TG-S50

Welding Electrode Aluminium Mild Steel TIG TG-S50

TG-S50 1.6ข้อมูลสินค้า
MODEL Size
TG-S50 1.21.2mm
TG-S50 1.61.6mm
TG-S50 2.02.0mm
TG-S50 2.42.4mm
TG-S50 3.23.2mm
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723