KOBELCO

ตราสินค้า : KOBELCO หมวดสินค้า : E WELDING / ELECTRIC เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ลวดเชื่อม LB-52-18

Welding Electrode Mild Steel and High Tensile LB-52-18

LB-52-18 3.2ข้อมูลสินค้า
MODEL SizeLength
LB-52-18 2.62.6mm350
LB-52-18 3.23.2mm400
LB-52-18 4.04.0mm450
LB-52-18 5.05.0mm450
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723