KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลกบ๊อกซ์เดือยโผล่ท็อคยาว รู1/2

403320

MODEL SIZE (MM)ราคา
403320T20x80210
403325T25X80210
403327T27X80210
403330T30X80210
403340T40X80210
403345T40X80210
403350T40X80210
403355T55X80210
403360T60X80210
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723