KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกบ๊อกซ์ท็อคยาว รู3/8

Deep Torx Sockets 3/8

327504M

MODEL SizeBoxPrice
327504ME425185.00
327505ME525185.00
327506ME625185.00
327507ME720185.00
327508ME820185.00
327510ME1018200.00
327511ME1118200.00
327512ME1218200.00
327514ME1418200.00
327516ME1615200.00
327518ME1810225.00
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723