KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกบ๊อกซ์ท็อคสั้น รู3/8

Torx Sockets

337504M

MODEL SizeBoxPrice
337504ME412100.00
337505ME512100.00
337506ME612100.00
337507ME712100.00
337508ME812100.00
337510ME1012110.00
337511ME1112110.00
337512ME1212110.00
337514ME1412110.00
337516ME1610110.00
337518ME1810125.00
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723