KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกบ๊อกซ์ยาวขาว รู1/2 12P

Deep Socket 1/2

423008M

MODEL Size(mm.)BoxPrice
423008M86180.00
423009M96180.00
423010M106180.00
423011M116180.00
423012M126180.00
423013M136190.00
423014M146190.00
423015M156210.00
423016M166210.00
423017M176210.00
423018M186225.00
423019M196225.00
423020M206225.00
423021M216250.00
423022M226250.00
423023M235250.00
423024M245285.00
423026M265355.00
423027M275355.00
423028M285385.00
423029M295385.00
423030M305425.00
423032M325425.00
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723