KING TONY

ตราสินค้า : KING TONY หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว รู1/2 6P (นิ้ว)

Hand Sockets 1/2

443510S

MODEL Size(inch)BoxPrice
443510S5/161077.00
443512S3/81077.00
443514S7/161077.00
443516S1/21077.00
443518S9/161081.00
443519S19/321081.00
443520S5/81081.00
443522S11/1610103.00
443524S3/410103.00
443525S25/3210117.00
443526S13/1610117.00
443528S7/810117.00
443530S15/168142.00
443532S18155.00
443534S1.1/168185.00
443536S1.1/86185.00
443538S1.3/166200.00
443540S1.1/46200.00
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723