BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

แท่นเจียรล้อคู่

GBG 6

GBG 8

GSM 200

MODEL กำลังไฟความเร็วรอบความหนาจานขัดขนาดรูล้อเจียรเส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียรน้ำหนัก
GBG 6350 วัตต์2,900 รอบ/นาที25 มม.20 มม.150 มม.10.00 กก.
GBG 8600 วัตต์2,900 รอบ/นาที25 มม.32 มม.150 มม.16.50 กก.
GSM 200700 วัตต์2,800 รอบ/นาที25 มม.32 มม.200 มม.16.20 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723