DEVCON

ตราสินค้า : DEVCON หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

อีพ็อกซี่ผสมอลูมิเนียม

ALUMINUM PUTTY (F) 10610

10260

MODEL ีืUNIT SIZEPRICE
102601 LB (454G)2,850.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723