VITAL

ตราสินค้า : VITAL หมวดสินค้า : J อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน

รอกโซ่ ชนิดตลับลูกปืน รุ่น VL4

CHAIN BLOCK VL4 series

VL4-10

MODEL ความสามารถยก Capacity (tons )ระยะยกได้ ( M )แบบโซ่ราคา
VL4-101 t2.51 ทบ7,700
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723