RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องล้างท่อ รุ่น K -3800

K-3800 Drum Machine

K-3800 w/C-32

MODEL รหัสสินค้ารายละเอียดน้ำหนัก(กก)ราคา
K-3800 w/C-3263827เครื่องล้างท่อ K-3800 - สายเคเบิล C-32 3/8" ยาว 75 ฟุต32.287,000.-
K-3800 w/C-4563822เครื่องล้างท่อ K-3800 - สายเคเบิล C-45 1/2" ยาว 75 ฟุต37.792,000-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723