MITSUBISHI

ตราสินค้า : MITSUBISHI หมวดสินค้า : H BLOWER / INDUSTRY FAN / PUMP

ปั๊มหอยโข่ง

SUPER PUMP

WCM-375S

WCH-375S

MODEL กิโลวัตต์ (W)แรงม้า (HP)ท่อน้ำ (นิ้ว)ระยะส่ง (M)ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที
WCM-375S0.371/21.1/210-70-250
WCM-755S0.751217.2-7.60-450
WCM-755SH0.7511.1/221-160.250
WCM-1105S1.11.1/2220.7-8.80-500
WCM-1505S1.52226.4-13.20-550
WCM-2205S2.23226.4-13.20-550
WCM-1505T1.52226.4-13.30-550
WCM-2205T2.23232-150-550
WCM-755FS07.51217.2-760-450
WCM-1105FS1.11.1/2220.7-8.90-500
WCM-1505FS1.52216.4-13.20-550
WCM-2205FS2.23232.-150-550
WCM-3705FS3.752X1.1/448.2-32.90-500
WCM-1505FT1.52226.4-13.20-550
WCM-2205FT2.23232-150-550
WCM-3705FT3.75248.2-32.90-500
WCM-5505FT5.57.52X1.1/258-440.550
WCM-7505FT7.510266-500-550
WCM-11005FT11.015275-510-700
WCH-375S0.371/2122.4-8.20-90
WCH-755S0.751137.3-1050-120
WCH-1105S1.11.1/2139.1-150-120
WCH-1505S1.521.1/448.3-300-140
WCH-2205S2.231.1/456.4-330-160
WCH-3705S3.751.1/262.5-28.40-220
WCH-1505T1.521.1/448.3-300-140
WCH-2205T2.231.1/456.4-330-160
WCH-3705T3.751.1/262.5-28.40-220
WCL-755S0.7512.1/212.7-40-700
WCL-1105S1.11.1/22.1/215-6.30-760
WCL-1505S1.52317-6.80-1100
WCL-2205S2.23321.2-8.90-1100
WCL-1505T1.52317-6.80-1100
WCL-2205T2.23321.2-8.90-1100
WCL-2205FS2.23321.2-8.90-1100
WCL-3705FS3.752.1/228.-180-900
WCL-2205FT2.23321.2-8.90-1100
WCL-3705FT3.752.1/228-180-900
WCL-5505FT5.57.52.1/234-250-1100
WCL-7505FT7.5102.1/242-320-1100
WCL-11005FT11.0152.1/253-340-1200
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723