MAKITA

ตราสินค้า : MAKITA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องยิงตะปู

AF301ZK

AN560

AN760

AN902

AT1022AZK

AT422AZK

MODEL แรงดันลมขนาดของลวดเย็บความยาวความจุของลวดความยาวรวมน้ำหนักสุทธิ
AF301ZK60-100PSIG10-30 มม.100 ชิ้น250 มม. (10")1.3 กก.(2.86 ปอนด์)
AN5600.49-0.78MPa350-400 ชิ้น2.0 กก.(4.4 ปอนด์)
AN7600.49-0.83MPa200-300 ชิ้น3.2 กก.(7.1 ปอนด์)
AN90270-120 PSI150-300 ชิ้น3.5 กก.(7.7 ปอนด์)
AT1022AZK60-100PSIG10-22 มม.100 ชิ้น250 มม. (10")1.3 กก.(2.86 ปอนด์)
AT422AZK60-100PSIG 10-22 มม.100 ชิ้น250 มม.(10")1.3 กก(2.86 ปอนด์)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723