CRC
http://crcindustries.com/globalhome/
ตราสินค้า : CRC หมวดสินค้า : B CHEMICAL น้ำยาเคมี

สเปรย์พลาสติกเคลือบใส

PLASTICOTE 70

2043

MODEL ขนาดบรรจุราคา
2043300 G375.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723