MAKITA

ตราสินค้า : MAKITA หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

หินเจียร์ไฟฟ้า

Angle Grinder

9500NB

9533/9533L

9533B/9533BL

9553BX

9553NB

9556HP

9556NB/9556HN

GA4030

GA4031

9005N

9558HN

GA5010

GA5020

9006N

GA6010

GA6020

9617

GA7020

GA7030

GA7040

GA7050

GA9020

GA9030

GA9050

MODEL ขนาดกำลังไฟRPMน้ำหนัก (กก.)
9500NB100mm (4")570W12,0001.8
9533/9533L100mm (4")720W12,0001.4
9533B/9533BL100mm (4")720W12,0001.4
9553BX100mm (4")710W11,0001.7
9553NB100mm (4")710W11,0001.8
9556HP100mm (4")840W11,0002.0
9556NB/9556HN100mm (4")840W11,0001.9
GA4030100mm (4")720W11,0001.7
GA4031100mm (4")720W11,0001.6
9005N125mm (5")1,020W10,0002.5
9558HN125mm (5")840W11,0002.1
GA5010125mm (5")1,050W11,0002.6
GA5020125mm (5")1,050W11,0002.7
9006N150mm (6")1,020W10,0002.5
GA6010150mm (6")1,050W10,0002.7
GA6020150mm (6")1,050W10,0003.0
9617180mm (7")2,000W8,5005.5
GA7020180mm (7")2,200W8,5005.5
GA7030180mm (7")2,400W8,5006.0
GA7040180mm (7")2,600W8,5006.4
GA7050180mm (7")2,000W8,5004.5
GA9020230mm (9")2,200W6,6005.8
GA9030230mm (9")2,400W6,6006.3
GA9050230mm (9")2,000W6,6004.7
GC5000125MM (5")930W4,2005.2
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723