RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องขยายท่อ

Swaging Tools

570

562

MODEL รหัสสินค้ารายละเอียดใช้ดัดท่อขนาด (นิ้ว)ใช้ดัดท่อขนาด (มม.)น้ำหนัก (กก.)ราคา
57052420Kit 4 Tools1/4,3/8,1/2,5/86,9,12,164542,490.-
56252425Swaging Tools1/4657540.-
56352430Swaging Tools3/810113635.-
56452435Swaging Tools1/212142740.-
56552440Swaging Tools5/816227960.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723