RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องดัดท่อแบบเฟือง

Ratchet benders

358

MODEL รุ่นรหัสสินค้าRadius to Center of Tube (นิ้ว)Radius to Center of Tube (มม.)Tube O.D. (นิ้ว)Tube O.D. (มม.)น้ำหนัก (กก.)ราคา
358358351703765/8163.2522,170.-
368368351753.3/4953/4196.2530,090.-
378378351803.3/4957/8226.2530,140.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723