RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

S14

S24

MODEL รหัสสินค้าตัดโลหะบาง มม.ตัดโลหะ มม.ตัดโลหะแข็ง มม.น้ำหนัก กก.ราคา
S14142137.96.44.81.04,130.-
S18142189.57.96.41.54,770.-
S241422311.09.57.92.75,650.-
S301422812.711.09.54.07,350.-
S361423314.312.711.06.19,450.-
S421423817.514.312.78.312,820.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723