RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น

Snips

786

787

788

796

797

MODEL รุ่นรหัสสินค้ารายละเอียดความยาว (นิ้ว)ความยาวขนาด (มม.)ใบตัด (นิ้ว)ใบตัด (มม.)น้ำหนัก (กก.)ราคา
78678654115กรรไกรตัดขวา10.1/22671.3/8350.51,800.-
78778754120กรรไกรตัดซ้าย10.1/22671.3/8350.51,800.-
78878854120กรรไกรตัดตรง10.1/22671.1/2380.51,800.-
79679616202กรรไกรตัดขวา10.1/22671.1/2380.52,000.-
79779716207กรรไกรตัดซ้าย10.1/22671.1/2380.52,060.-
784784*54105กรรไกรแบบปากเป็ด102542.1/2640.51,560.-
78978954130กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง6.1/21651.1/4320.11,920.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723