RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

พลั่ว

shovels

170

171

172

173

MODEL รหัสสินค้ารายละเอียดด้ามจับยาว (นิ้ว)ด้ามจับ (มม.)ขนาดของใบพลั่ว กxย (นิ้ว)ขนาดของใบพลั่ว กxย (มม.)น้ำหนัก (กก.)ราคา
17052300Long Handle, Round Point 471,1948.5/8x11.1/2219x2921.72,620.-
17152305Long Handle, Square Poing471,1949.3/4x12248x3052.02,620.-
17252310D Handle, Round Point276868.5/8x11.1/2219x2921.82,900.-
17352315D Handle, square Point276869.3/4x12248x3052.02,810.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723