RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องขึ้นร่องท่อด้วยมือ 915

915 Manual Roll Grooving

**88232

MODEL รุ่นรหัสสินค้ารายละเอียดน้ำหนัก (กก.)ราคา
**88232915**88232เครื่องขึ้นร่องท่อรุ่น 915 พร้อมชุดลูกกลิ้ง 2"-6" Sch. 1010.471,800.-
**92437**92437ชุดลูกกลิ้งสำหรับท่อเหล็ก,สแตนเลส PVC 1.1/4"-1.1/2" Sch.10หรือ400.920,670.-
**92447**92447ชุดลูกกลิ้งสำหรับท่อเหล็ก,สแตนเลส PVC 4"-6" Sch. 401.925,360.-
**92442**92442ชุดลูกกลิ้งสำหรับท่อเหล็ก,สแตนเลส PVC 8"-12" Sch. 101.926,360.-
**92452**92452ชุดลูกกลิ้งสำหรับท่อทองแดงแบบ K,L,M & DWV 2"-8"0.923,140.-
**93497**93497กล่องเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องขึ้งร่องท่อรุน 9159.712,590.-
**76827**76827เทปขนาดเป็นเมตริก0.12,040.-
**76822**76822เทปขนาดเป็นภาษาอังกฤษ0.12,040.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723