RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

น้ำมันต๊าปทำเกลียว

Cutting Oil

70835

41600

MODEL รุ่นราคา
70835น้ำมันสีใส 1 แกลลอน1,690.-
41575น้ำมันสีใส 5 แกลลอน8,070.-
70830เข้ม1 แกลลอน1,540.-
41600เข้ม 5 แกลลอน6,570.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723