RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

หัวต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ

Manual Receding Threaders

65R-TC

65R-C

MODEL รหัสสินค้ารายละเอียดขนาดท่อ (นิ้ว)ขนาดท่อ (มม.)น้ำหนัก (กก.)ราคา
65R-TC36570หัวต๊าปพร้อมฟันต๊าปเกลียว NPT1-225-5012.369,840.-
65R- TC65345หัวต๊าปพร้อมต๊าปเกลียว BSPT1-225-5012.372,110.-
65R-C36565หัวต๊าปพร้อมฟันต๊าปเกลียว NPT1-225-5011.461,960.-
65R- C65340หัวต๊าปพร้อมต๊าปเกลียว BSPT1-225-5011.459,340.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723