RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ฟันต๊าปมือสำหรับ รุ่นอัลลอยด์เกลียวขวา

37810

MODEL เกลียวขนาดท่อราคา
37810NPT1/8"-27 TPI3,050.-
37815NPT1/4"-18 TPI3,050.-
37820NPT3/8"-18 TPI3,050.-
37825NPT1/2"-14 TPI3,050.-
37830NPT3/4"-14 TPI3,050.-
37835NPT1"-11.1/2 TPI3,640.-
37840NPT1.1/4"-11.1/2 TPI3,640.-
37845NPT1.1/2"-11.1/2 TPI4,040.-
37850NPT2"-11.1/2 TPI4,040.-
37945NPSM1/8"-27 TPI3,460.-
37950NPSM1/4"-18 TPI3,460.-
37955NPSM3/8"-18 TPI3,460.-
37960NPSM1/2"-14 TPI3,460.-
37965NPSM3/4"-14 TPI3,460.-
37970NPSM1"-11.1/2 TPI4,160.-
37975NPSM1.1/4"-11.1/2 TPI4,160.-
37980NPSM1.1/2"-11.1/2 TPI4,550.-
37985NPSM2"-11.1/2 TPI4,550.-
66110BSPT1/8"-28 TPI3,780.-
66115BSPT1/4"-19 TPI3,780.-
66120BSPT3/8"-19 TPI3,780.-
66135BSPT1"-11 TPI4,590.-
66140BSPT1.1/4"-11 TPI3,780.-
66145BSPT1.1/2"-11 TPI5,400.-
66150BSPT2"-11 TPI5,400.-
66190BSPP1/8"-28 TPI4,860.-
66195BSPP1/4"-19 TPI4,860.-
66200BSPP3/8"-19 TPI4,860.-
66205BSPP1/2"-14 TPI4,860.-
66210BSPP3/4"-14 TPI4,860.-
66215BSPP1"-11 TPI5,980.-
66220BSPP1.1/4"-11 TPI6,890.-
66225BSPP1.1/2"-11 TPI6,890.-
66230BSPP2"-11 TPI6,890.-
66155BEC1/2"-18 TPI6,910.-
66160BEC5/8"-18 TPI6,910.-
66175BEC1.1/4"-16 TPI6,910.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723