RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ด้ามต๊าป

Ratchet & Handle Oniy

0-R

MODEL รหัสสินค้ารายละเอียดราคา
0-R38535เฉพาะด้ามต๊าป7,790.-
00-R38540เฉพาะด้ามต๊าป4,710.-
11-R37777เฉพาะด้ามต๊าป7,160.-
111-R38550เฉพาะด้ามต๊าป5,640.-
12-R30118เฉพาะด้ามต๊าป4,740.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723