RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

เครื่องมือลบคมท่อพลาสติก

Deburring Tool

72

73

74

MODEL รหัสสินค้ารายละเอียดใช้กับท่อขนาด (นิ้ว)ใช้กับท่อขนาด (มม.)ความจุท่อพลาสติก ID (นิ้ว)ความจุท่อพลาสติก ID (มม.)ราคา
7235155เครื่องมือลบคมพลาสติก1/2-1.1/212-403/4-2.1/820-531,500.-
7364962เครื่องมือลบคมพลาสติก1.1/2-340-76--1,960.-
7464967เครื่องมือลบคมพลาสติก4100--2,360.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723