RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

คัตเตอร์ตัดท่อคอนกรีต

Soil Pipe Cutter

226

246

228

276

MODEL รหัสสินค้าจับท่อขนาด (นิ้ว)จับท่อขนาด (มม)น้ำหนัก (กก)ราคา
226699821.1/2 - 650-1508.237,490.-
246329001.1/2 - 650-15011.341,550.-
228329051.1/2 - 850-20010.345,750.-
276742071.1/2 - 650-15011.732,760.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723